Pakalpojumi

Organizācija     Talants    

Organizāciju Atalgojuma pētījumi

Vispārējais atalgojuma pētījums

Sākas martā 2022

Gandrīz 90 000 darbinieku atalgojuma dati no 300 dažādam organizācijām. Gandrīz 140 amatu saimes, kas tiek atjauninātas atbilstoši tirgus vajadzībām.

Ikgadējais atalgojuma pētījums tiks pabeigts septembrī.

Nozares atalgojuma pētījums

Sākas martā 2022

Nozaru pieeja algu tirgum. Nozarei specifiskas amatu saimes, tendences un atalgojuma principi.

2022. gadā tiks veikti šādu nozaru pētījumi: auto, finanses, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), farmācija.

Latvijas Augstākā Līmeņa Vadītāju Atalgojuma Pētījums

Sākas oktobrī 2022
 • Organizāciju vadītāji un valdes locekļi
 • Atalgojuma pakešu līmeņi un struktūras
 • Vairāk nekā 100 dažādas organizācijas
 • Tiks pabeigts novembra beigās

Pulsa aptauja

Pētījums tika veikts 2022. gada decembrī
 • Pašreizējās tendences algu tirgū
 • Plāni un prognozes nākamajam gadam
 • Tiks pabeigta 3023. gada janvārī

Starptautiskais Mercer kopējais atalgojuma pētījums (TRS)

Sākas maijā 2022
 • Algu dati no vairāk nekā 150 dažādam valstīm
 • ​​Kopējais atalgojums: pamatalga, garantētās piemaksas, īstermiņa un ilgtermiņa prēmijas un pabalsti
 • Iespēja iegūt informāciju par individuālā amata atalgojumu
 • Starptautiski atzīta metodoloģija​​

Baltijas atalgojuma informācija

Sākas martā 2022
 • Trīs Baltijas valstis
 • Kopēja metodoloģija
 • Viegli salīdzināmi dati

Organizāciju izpēte

Lojalitātes un apmierinātības pētījums

Var pasūtīt visu gadu
 • Fontes ir ilgstoša pieredze sadarbībā ar dažādām organizācijām
 • Visaptverošs pārskats par organizācijas stiprajām pusēm un galvenajām vājajām vietām
 • Aizraujošs vizuāls un padziļināts kopsavilkums - gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā analīze
 • Ieteikumi un ieguldījums turpmākiem vadības lēmumiem un turpmākiem pasākumiem

Organizācijas kultūras pētījums

Var pasūtīt visu gadu
 • Balstīts uz zinātniskiem metodēm
 • Izstrādāts īpaši Igaunijas biznesa videi
 • Igaunijas normatīvu grupa
 • Izvērtē organizāciju pēc septiņām skalām
 • Ļauj veidot visas organizācijas profilu, kā arī salīdzināt organizācijas struktūrvienības
 • Var apvienot ar citiem organizācijas pētījumiem

Organizāciju konsultācijas

Organizācijas kultūras un talantu vadības konsultācijas

Var pasūtīt visu gadu

Mēs veidojam un attīstām vadības sistēmas

 • Darba snieguma vadība
 • Organizācijas struktūras audits, struktūru veidi
 • Talantu vadības sistēmas
 • Izmaiņu vadība
 • Stratēģiskās personālavadības principu formulēšana

Atalgojuma politikas konsultācijas

Var pasūtīt visu gadu

Mēs veidojam atalgojuma sistēmu, kas atbilst organizācijas mērķiem, kultūrai un iespējām

 • Amatu novērtēšana/klasificēšana
 • Atalgojuma stratēģijas un atalgojuma sistēmas pārskatīšana vai izveide
 • Efektivitātes piemaksu modeļa izveide
 • Labumu un priekšrocību ietekmes kartēšana
 • Apmācības un semināri par atalgojuma politiku
 • Konsultēšana par piemērotu komunikāciju

 

Pakalpojumi talantam

Nāc uz konsultāciju!

 • Mēs izvērtēsim Jūsu amatu un piemeklēsim piemērotāku salīdzināšanas algu grupu tirgū.
 • Mēs salīdzināsim Jūsu amata pamatalgu, piemaksas un kopējo atlīdzību ar tirgū esošajiem algu diapazoniem.
 • Mēs Izpētīsim Jūsu amata atalgojuma izmaiņas un tendences algu tirgū.
 • Mēs apskatīsim arī papildus algai piedāvātus labumus un priekšrocības.
 • Mēs izvērtēsim Jūsu pašreizējā atalgojuma paketes konkurētspēju tirgū.
 • Mēs sniegsim padomu, kā un kad vienoties par algas paaugstināšanu.

Apmierinātības indikators

Izmēriet, cik apmierināts esat ar savu dzīvi kopumā, nosakiet savas stiprās un vājās puses un gatavību pārmaiņām dzīvē.

APP_ENG