Latvijas Augstākā Līmeņa Vadītāju Atalgojuma Pētījums

2022

Vēlā rudenī publicētais Augstākā līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums sniedz visaptverošu pārskatu par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu atalgojuma politiku un atalgojuma līmeņiem.

Augstākā līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums sniedz priekštatu par uzņēmumu vadītāju un valdes locekļu atalgojumu. Pētījumā sniegts pārskats gan par algu līmeņiem, gan dažādām atlīdzības paketes sastāvdaļām.

Šī pētījuma izpratnē augstākā līmeņa vadītājs ir persona, kas ir iesaistīta uzņēmuma ikdienas vadībā (piemēram, valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis). Ar valdes priekšsēdētāju mēs saprotam organizācijas vai uzņēmuma valdes priekšsēdētāju / izpilddirektoru, kurš ir atbildīgs par organizācijas ikdienas vadību. Valdes loceklis bieži var veikt ikdienas vadītāja pienākumus attiecīgajā jomā (piemēram, finanšu direktors, ražošanas vadītājs utt.).

Lai nodrošinātu atalgojuma informācijas objektivitāti, pētījumā nav iekļautas to augstākā līmeņa vadītāju algas, kas vienlaikus ir organizācijas vai uzņēmuma lielākie akcionāri vai vienīgie īpašnieki.

Lai gūtu pēc iespējas labāku priekšstatu, pētījumā ir aicināti piedalīties dažādu tautsaimniecības nozaru augstākā līmeņa vadītāji (atšķirīgs apgrozījums, darbinieku skaits un kapitāla izcelsme).

Informācija par augstākā līmeņa vadītāju atalgojumu tiek sniegta grupās, kas izveidotas, ņemot vērā organizācijas darbinieku skaitu, apgrozījumu, kapitāla izcelsmi un augstākā līmeņa vadītāju atbildības apjomu.

Papildus darba samaksai pētījumā ir iezīmēti valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu atalgojuma noteikšanas un izmaksas kritēriji un viņu atalgojuma paketes komponentes.

Apskatiet pagājušā gada pētījuma kopsavilkumu

Es piedalos pētījumā

Klienti dod priekšroku

Es piedalos pētījumā un pērku rezultātus

Es pērku pētījuma rezultātus, bet nepiedalos pētījumā

Vēlos vairāk informācijas par dalību